מאז עידן המחשבים פחת באופן ניכר הצורך בפח אשפה או בעגלות אשפה במשרד גם למעט הנצרך משתמשים עם דחסן אשפה
היכנסו לאתר gardensale.co.il לפרטים